• دفتر اول اسکیس طراحی شهری – ثبت نام در تهران، اصفهان و مشهد

   

  نظر به تغییر رویکرد سوالات کنکور در سال های گذشته، آتلیه طراحی شهری استاد وحدت و همکاران با همکاری شبکه طراحی شهری در دوره جدید خود با اعمال تغییرات بنیادین اقدام به تقسیم دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری به سه دستور کار که تحت عناوین دفاتر طراحی شهری نموده است. این دفاتر به گونه ای هوشمندانه انتخاب گردیده است تا حداکثر تطبیق با سرفصل های آموزشی داشته باشد و موفقیت 100% داوطلبان را تضمین نماید.

  نظر به ضعف عمومی دانشجویان درایده پردازی، تفکر طراحانه و ارائه سه بعدی تفکرات خود از یک سو و تمرکز اصلی آزمون اسکیس طراحی شهری بر شالوده بنیادین طراحانه، دفتر اول در دو بخش تحت عناوین «ماهیت فضایی و ایده پردازی» در بخش اول و در بخش دوم «اسناد طراحی و بیان تصویری» مطرح می گردد.

  در دفتر دوم که تحت عنوان «استودیو طراحی شهری» نام گذاری شده است به حل مسائل طراحی شهری در قالب کارگاه های موضوعی به گونه ای که کلیه حوزه های مداخله طراحی شهری پوشش داده شود ترتیب داده شده است. حضور در دفتر اول و دوم متضمن موفقیت دانشجویان در آزمون مرحله دوم کارشناسی ارشد می باشد.

  در دستور کار سوم که تحت عنوان «کمپ ایستگاه پایانی اسکیس طراحی شهری» مطرح می گردد. به جمع بندی کلیه مطالب ذکر شده و شبیه سازی آزمون کارشناسی ارشد در قالب 100 سوال شبیه سازی شده پرداخته می شود.

  بی شک حضور در این سه دوره به همراه پشتکار شخصی می تواند متضمن موفقیت داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد باشد.

  توضیحات دفتر اول:

  دفتر اول در قالب در دو کارگاه زیر برگزار خواهد شد.

  کارگاه اسناد طراحی و بیان تصویری

  کارگاه ماهیت فضایی و ایده پردازی

  این دو کارگاه وابسته، استخوانبندی اساسی تفکر طراحانه جهت ایده پردازی و رهیافت به نبوغ در خلق راهکارهای ابداعی در طرح های شهری می باشد.

  در این دستورکار، دانشجو در پایان به تسلطی بی مانند از طراحی و کانسپت سازی در تمام موضوعات شهری دست می یابد که نه تنها شاکله موفقیت در آزمون اسکیس شکل می بخشد که تاثیر شگرفی در برخورد با پروژه های حرفه ای طراحی شهری خواهد داشت.

  تکنیک های آموزشی:

  • تکنیک انتقال ذهن به خط در ارائه اسناد
  • تکنیک تصورسازی با قالب های پرسپکیتو
  • تکنیک راندو و ارائه اسناد با روان نویس و ماژیک
  • تکنیک خلق ایده با کانسپت Component-Relation
  • تکنیک ایده پردازی با ماهیت های فضایی
  • تکنیک ساختار طراحانه خلاق با استفاده از Design-Extension
  • تکنیک طوفان ذهنی در رسیدن به ایده های طراحی شهری

  موضوعات کارگاه:

  • طراحی بیش از 200 نمونه فضای متفاوت در شهر
  • طراحی ساختار های شهری
  • طراحی بافت ها و مجموعه های شهری

   


  بیشتر
 • رویکرد طراحانه در اسکیس طراحی شهری

  مفهوم اسکیس در طراحی شهری در سال های اخیر به خوبی توانسته رویکرد طراحانه خود را کسب نماید.

  مفهوم اسکیس در طراحی شهری در سال های اخیر به خوبی توانسته رویکرد طراحانه خود را کسب نماید. جایی که بیشتر سمت و سوی سوال به سمت درک مناسب از طراحی در طراحی شهری و بیان ایده های شهرسازی جهت پیدا کرده است. کلی گویی و پرداخت به مفاهیم عام به شدت در حال رنگ باختن می باشد و این موضوع برای دانشجویانی که تمرکز خود را بر مقوله طراحی می گذارند فضای باز و امیدوار کننده ارائه کرده است. از این رو پیشنهاد می گردد دانشجویانی که قصد تمرین امادگی اسکیس طراحی شهری را دارند به مفاهیم زیر توجه ویژه ای داشته باشند.

   

   

   

  در وهله اول باید این موضوع مشخص گردد که آمادگی برای اسکیس طراحی شهری یک روحیه عملی (Practical) را مطالبه می کند که این مهم زیرساخت ها و امکانات خاص خود را نیازمند می باشد. از این رو باید در ابتدا دانشجو توانایی انتقال تصورات ذهنی به اسناد شهرسازی را به نحو مناسبی ( یا به بهترین نحو) داشته باشد. نحوه تبدیل و بیان انگاره های ذهنی اولیه باید در سریع ترین زمان ممکن تبدیل به خطوط با مفهوم و کانسپتی گردد به نحوی که بتواند خود را به خوبی در معرض قضاوت قرار دهد. مفاهیم نوشتاری کم کم رنگ می بازد و همه بیان، تحت لوای ترسیمات در ابعاد متفاوت هنر نمایی می کند.

  در این میان قویا تاکید می گردد که دانش ترسیمی خود را در همه اسناد تقویت نمایید. لذا اولین مهارتی که دانشجو باید کسب نماید مهارت ترسیم ذهنی خطوط  و بیان شهرسازانه آن می باشد.سعی کنید به مرزی از توانایی برسید که بتوانید با ذهنتان خط بکشید. از طرف دیگر فراموش نکنید که این موضوع با کپی برداری یا ترسیم از روی دیگر موضوعات طراحی فرق می کند. مهارت باید به حدی رسیده باشد که ترسیم شما تولید فضا نماید، در فضا حرکت نماید و ابعاد فضا را تجربه نماید.

  بحث دوم: هر جا که صحبت از رقابت در عرصه طراحی می گردد ایده پردازی همواره نقطه عطف همه رشته های مرتبط می باشد. ایده پردازی برای پاسخدهی به تنوع سوالات از کجا باید نشات بگیرد. ایده پردازی مقوله ای است که از بنیان های فکری و جوهره های طراحی نشات می گیرد. توسل به آموخته های دانشگاهی متناسب با کارگاه های طراحی در رشته های شهرسازی و معماری هم نمی تواند اتکای مناسبی برای این مهم باشد. تجربه های طراحی حرفه ای و آموزشی در پروژه های حرفه ای نیز می تواند در این راستا کمک نماید.

  اما مساله بسیار اساسی رهیافت به ایده های طراحانه از طریق ماهیت های طراحی هر فضا می باشد. کنکاش در کتاب های ریشه ای خلق فضا و نیز تمرکز بر روش های کسب ایده های عام و خاص، موضوعی و موضعی در منابع و پروژه ها و کارگاه های حرفه ای طراحی کمک بسیار زیادی می کند. برای تک تک فضاهای شهری ایده های مناسب داشته باشید. خلق ایده از ایده های ساده به سمت تکامل به ایده های قوی تر و پخته تر وزنه بسیار مناسبی در رقابت با دگیر داوطلبان می باشد. ایده های نوآورانه باید به خوبی بتوانند با تحلیل های شهری و نیز کاربست های عملیاتی رابطه برقرار نمایند. ایده ها از ماهیت های فضایی نشات گرفت هو در ترکیب با زمینه و موضوعات طراحی به ساختار اصلی طرح شما تبدیل می شود.

  بحث آخر: رویکرد طراحانه باید به خوبی بین اجزای متفاوت تحلیل، ایده و طرح رابطه برقرار نماید. اینکه از چه مدل فرآیند استفاده می شود مساله مهمی نیست. اینکه رابطه مندی ایده های شما در بخش های متفاوت چگونه است مساله بسیار حساسی است. هر بخش از این سه قسمت باید طراحانه باشد. تحلیل طراحانه، ایده طراحانه و طرح طراحانه. منظور از تحلیل طراحانه این که این الگوهای تحلیلی کدام مساله را پاسخ می دهد. مساله شناسی شما عام است یا بسیار موشکافانه و حساس است.

  الزام به اولویت بندی تحلیل ها چگونه است. چرا از این تحلیل استفاده شده است.از دیگر سوی، در طیف آخر، طرح شما چقدر طراحانه می باشد. جوهره های نوآوری، راه حل بهینه و پیوند با ایده های عام و خاص در آن لحاظ شده است؟ راه حل مساله شما می تواند به عنوان یک طرح نوآورانه و کارکردی عملیاتی گردد؟ از چه مدارکی برای بیان طرح استفاده شده است. آیا سند استفاده شده و مفهوم طراحی مد نظر و از آن مهم تر ایده اصلی شما در یک رابطه منطقی قرار می گیرند. زنجیره رویکرد طراحانه باید در همه گام های فرآیندی به خوبی ملموس  و محسوس باشد تا بتواند زمینه رقابت پذیری جدی را برای شما فراهم اورد.

  موخره: سه بحث مهم در رویکرد طراحانه به اسکیس طراحی شهری در این نوشتار بیان گردید. تاکید بر تمرین هایی که بتواند بیان بسیار مناسبی از اسناد طراحی شهری را ارائه دهد. این تمرین ها باید سازنده باشند. یعنی قدرت تکامل ذهنی دانشجو در اسکیس را داشته باشند. در بحث دوم ایده های طراحی به عنوان سلاح ویژه در رقابت طراحی بیان گردید. ایده پردازی در طراحی شهری می تواند به یک موضوع اکتسابی تبدیل گردد منوط بر اینکه ماهیت فضاهای متفاوت در شهر را به خوبی درک نماییم و به واسطه آن زمینه خلق فضا و نهایتا مکان را ایجاد نماییم. موضوع آخر اینکه رویکرد طراحی در سه گام اساسی طراحی باید نمود واقعی داشته باشد. در این صورت زنجیره نوآوری و خلاقیت و نگاه متفاوت و نیز هوشمندانه در پاسخگویی به سوالات متفاوت به خوبی برای مصحح آشکار می گردد و جدای از نوع سوال دانشجو می تواند قدرت طراحانه خود را در بخش های متفاوت ارائه نماید.

  با امید به اینکه این نوشتار مفید فایده واقع شود.

   

  بیشتر
 • تاثیر واقعی آزمون تئوری و اسکیس در رتبه نهایی

  بسمه تعالی

   

  چکیده ای از مباحث استاد وحدت پیرامون تاثیر واقعی آزمون تئوری و آزمون اسکیس در رتبه نهایی دانشجویان

  به کوشش محمد ربیعی

  تاثیر واقعی آزمون تئوری و اسکیس در رتبه نهایی

  مقدمه:

  اساسا ماهیت موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری یک ماهیت رقابتی است که داوطلبانی که شناخت و آمادگی مناسبت تری را نسبت به این آزمون داشته باشند ضمانت موفقیت آنها پررنگ تر خواهد بود. اما موضوعی که شناخت نسبت به این کنکور را پیچیده تر و گاها نادرست ساخته است، ماهیت دو بخشی آن می باشد. شناخت این ماهیت و تاثیر واقعی آن کمک بسیاری برای برنامه ریزی موفقیت خواهد نمود.

  برای مشخص کردن مسیر موفقیت لازم است ابتدا به تحلیل تاثیر هر کدام از دو بخش تثوری و اسکیس در رتبه نهایی داوطلب پرداخته شود. این نگاه موشکافانه در ابعاد وسیعی، بسیاری از معادلات ذهنی دانشجویان را بر هم می زند. از زمان اعلام نتیجه نهایی قبول شدگان رشته طراحی شهری دانشجویان زیادی از طرق متفاوت با من تماس گرفته اند که چرا نتیجه نهایی من، علی رغم تلاش های شبانه روزی مردود اعلام شده است. پاسخی را که برای اکثر آنها داشتم در دو جمله خلاصه می شد: اول، یا مسیر درستی برای تمرین آمادگی اسکیس خود انتخاب نکرده اند و دوم اینکه احتمالا برنامه ریزی و اطلاعات  مناسبی توسط مشاور خود دریافت ننموده اند؛ در حالاتی هم هر دو این موضوعات صادق بوده است.

  موفقیت نهایی بسیاری از داوطلبان به دلیل درک تاثیر واقعی هر کدام از دو مرحله تئوری و اسکیس و نهایتا برنامه و آموزش درست برای کسب رتبه های نهایی برتر بوده است.

   

  folder-downloads

  دریافت ادامه مطلب 

   

  بیشتر
 • اسکیس طراحی شهری

  اسکیس چیست؟

  اسکیس به صورت کلی به اتود هایی از طراحی اطلاق می شود که مفهومی طراحانه و مبتکرانه را به همراه داشته باشند. در میان رشته های هنری، به تبع گوناگونی انتظارات و خواسته ها در آن رشته، هر اسکیس مفهوم خاص خود را دارد. به طور مثال در طراحی صنعتی که مقیاس کوچک و حوزه طراحی بیشتر به جنبه های ابداعانه و در عین حال جنبه های عینی و ملموس خلاصه می شود، توقع از اسکیس می تواند شامل اتودهای انتزاعی تا راهکارهای اجرایی باشد. یا در طراحی مد و لباس هم با مفهوم اسکیس روبرو هستیم. در این رشته بسته به ایده و خواست طرح، اسکیس می تواند شامل جنبه های هنری و زیباشناختی در کنار جنبه های عملکردی آن قرار بگیرد. این اسکیس می تواند با اتود های فرمی شروع شود و با رنگ، جنس و عملکرد و … تکمیل شود. آنچه در این میان مهم به نظر می رسد این است که در تمام رشته های هنری اشراف کامل به مولفه های تاثیرگذار در طراحی لازمه پختگی و تبلور یک اسکیس و طرح خوب است.

  در رشته های معماری و شهرسازی هم اسکیس سابقه ای طولانی دارد. طرح های به جا مانده از میکل آنژ به خوبی نشاندهنده این مطلب می باشد. طرح هایی که شامل تحلیل مساله، نبوغ، ایده و سرانجام ضوابط اجرایی می باشند.

  در معماری مدرن اسکیس با خط هایی به ظاهر مبهم که ایده های مبتکرانه را در دل خود نهفته دارند، شناخته می شود. اسکیس های اولیه در طرح های لوکوربوزیه ، رایت ، پیانو، راجرز و … همگی شامل خطوطی هستند که علی رغم نازیبایی ظاهری، ایده های قوی ذهنی زیبا و ماندگاری را دارا می باشند.

  عوامل موثر در ابداع و پرورش ایده های طراحی را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود..

  1- نبوغ و استعداد

  2- اصول و استاندارد

  دسته بندی دیگری را می توان تحت عنوان عوامل زیباشناختی و عوامل عملکردی عنوان کرد. عوامل زیباشناختی با نبوغ و عوامل عملکردی با اصول قابل قیاس می باشند. هر دو این عوامل وابستگی شدیدی به هم و به دامنه اطلاعاتی هنرمند و جهانبینی وی دارد. هر چقدر دامنه اطلاعاتی( آکادمیک/تجربی) گسترده تر باشد قابلیت الهام پذیری و در نهایت ایده پردازی بالاتر می باشد. اما آنچه نهایتا به تکامل ایده کمک می کند قدرت آنالیز و سنتز ذهنی می باشد.

  برای روشن شدن موضوع  دو موضوع متفاوت موزه و بیمارستان را بررسی می کنیم. اگر برای شکل گیری ایده در این دو طرح به دو عامل مهم در ایده پردازی برمیگردیم؛ در مورد موزه، نبوغ و استعداد به نسبت اصول و استانداردها تاثیر بیشتری دارد. اما در مورد بیمارستان مولفه اصول و استاندارد نیروی مضاعفی اعمال می کند. برآیند این دو نیرو باید به صورت ایده های طراحی نمود پیدا کند. هر چقدر قدرت آنالیز و سنتز ذهنی هنرمند بیشتر باشد، طرح از پختگی بیشتری برخوردار می باشد.

  اسکیس طراحی شهری

  در رشته شهرسازی الزاما هنرمندان شروع کننده طرح های اولیه نبودند. طیف وسیعی از جامعه شناسان، معماران و مهندسین طرح های اولیه خود را برای شهرسازی در قرن 19و 20 میلادی ارائه دادند. در ایران هم می توان به اندیشه های شیخ بهایی برای اصفهان و حتی روش دسترسی سلسله نظام آبیاری توسط امیرکبیر و بعدها در غرب اندیشه های هاوارد و لوکوربوزیه همگی حاکی از دیدگاه فلسفی انها به مقوله شهرسازی است.

  رشته طراحی شهری نیز پس از حضور چند دهه ای در ایران مسیر های پرتلاطمی را طی کرده است. در بعضی از دانشگاهها مفهوم طرح ها به سیاست ها واهداف طراحی گرایش دارد در حالیکه در برخی دیگر روحیه ای طراحانه دارند. در این میان آنچیزی که از توافق عمومی اکثر دانشگاهها برداشت می شود، اشتراک طراحی شهری با رشته های طراحی محیط، منظر، معماری، برنامه ریزی شهری و حتی مهندسی عمران و ترافیک شهری می باشد.

  اما آنچه از اسکیس طراحی شهری و معماری(منظر) در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در ایران مرسوم شده است شام فرایندی است که برای فهم بهتر موضوع می توان دو مولفه درونی و بیرونی را بر این مفهوم موثر دانست:

  نیروهای درونی: برای درک سوال و حل آن

  نیروهای بیرونی : برای رقابت و ژوژمان پروژه

  برای تقویت نیروهای درونی ابزار زیر می تواند در هر اسکیس و هر مقیاس پاسخگو باشد:

  تصور فضایی و پرسپکتیو.

  این مورد کمک می کند فضاهای متفاوت را در ذهن مجسم کنیم و به آرایش و ترکیب فضایی مورد نظر برسیم. با تمرین و تکرار الگوهای فضایی می توان به بیش از 100 الگوی فضایی دست پیدا کرد که ترکیب فضایی متفاوت را پوشش خواهد داد. در بسیاری موارد ایده های اولیه ای به ذهن شما می آید اما به علت نداشتن هیچ زبان و الگوی فضایی نمی توانید آن ایده را پرورش دهید و کامل کنید.

  قدرت ایده پردازی.

  این مهم در وهله اول به اندوخته و دانش هر شخص بر می گردد. فرایند شکل گیری ایده به صورت جدی متاثر از خلاقیت آنالیز و سنتز ذهنی می باشد. به زبانی دیگر شخص ایده پرداز باید تحلیلی قوی از وضعیت موجود داشته باشد و به درستی آنالیز کند. سنجش وضعیت در نهایت باید منجر به سنتز ایده یا ایده های طراحی گردد. تمرین و تکرار و مواجهه با ایده های متفاوت و الهام گرفتن و کاربست و ترکیب آنها کمک زیادی به تکامل ایده ها می کند.

  اطلاعات زیر می تواند به عنوان منابعی برای ایده پردازی به کار رود:

  کتابهای دست اول طراحی شهری و معماری  و معماری منظر

  مقالات دست اول شهرسازی و معمای

  پروژه های موفق داخلی و خارجی شهرسازی و معماری

  سایت های مفید طراحی شهری و معماری و معماری منظر

  پروژه های مشاور و حتی پروژه های دانشجویی و پایان نامه ها

  کارگاهها و نمایشگاههای طراحی شهری و معماری

  عوامل بیرونی بیشتر به منظور ارائه و رقابت با سایر پروژه های اسکیس در نظر گرفته می شود:

  بیان گرافیکی داده های طراحی.

  نحوه بیان، مکانگزینی، آرایش و کمپوزیسیون، تاثیر زیادی در خوانایی اسکیس و پذیرفته شدن آن دارد. بیان گرافیکی خوب، همواره به کمک بیان بهتر ایده های طراحی می آید. سعی کنید با راندو بیش از هم و نامنظم کیفیت اسکیس را پایین نیاورید.

  مدیریت حل مساله و شیت.

  توجه به مدیریت زمان ، نحوه نمایش فرایند حل مساله، اتخاذ ابزار دفاعی از طرح و توجه به این نکته که معمولا در هر اسکیس شما 4 ساعت زمان برای ارائه دارید و شیت شما به مدت کمتر از چند دقیقه تصحیح می شود. در این چند دقیقه ، مصحح چه مقدار مظالب مفید از شیت شما را کسب می کند.

  یک دانشجوی قوی معمولا این چهار ابزار تاثیرگذار را در یک تعادل قرار می دهد. ممکن است در یک حالت بسته به سوال ، ایده های طراحی را شفاف و گویا و خوانا نمایش دهید و بیشتر روی این مقوله مانور داده شود. در برخی سوالات ممکن است حل سوال بسیار ساده و معمول باشد اما راهکار دانشجو برای اتخاذ ترکیب و راندو شیت و ارائه تاثیر گذار باشد.

  نتیجه گیری و نکاتی چند در مورد اسکیس:

  حل مساله و کانسپت طراحی دانشجوی قوی و ضعیف را تمایز می دهد.

  روحیه مشخص شیت و پرهیز از تکراری بودن با سبک و سیاق مرسوم، مساله ای مشخص در کارهای نفرات برتر اسکیس می باشد.

  اعتماد به نفس برای اسکیس از ترکیب چهار عامل قدرت گرافیک، پرسپکتیو، کانسپت و حل مساله کسب می شود.

  قبل از اسکیس در هر رشته باید به سطح آمادگی تخصصی در ان رشته دست پیدا کرد نه فقط چند مساله خاص را تمرین کرد.

  کسب آمادگی ذهنی و روانی قبل از اسکیس برای مواجهه با سوالات غیرمعمول ، راهکاری مفید برای مقابله با یکمرتبگی سوال در آزمون اسکیس می باشد.

  موفق باشید


  جهت مشاهده آخرین دوره های اسکیس در حال برگزاری اینجا کلیک کنید.

   

  آخرین دوره های اسکیس در حال برگزاری شبکه طراحی شهری

  بیشتر
 • آزمون های اسکیس هفتگی

  شبکه طراحی شهری با دعوت از اساتید و رتبه های برتر کشور دوره های اسکیس خود را از اسفند 93 از سر گرفت. ضمن پیگیری روند موفقیت دانش پژوهان خود در کلاسهای هفتگی خود، این شبکه در ادامه این روند برگزاری آزمون های دوره ای را ضروری می داند. لذا از برترین رتبه های کشور، سرکار خانم مهندس شفیعی رتبه 1 اسکیس 90، سرکار خانم مهندس سبحانی نیا رتبه 1 اسکیس 92 و جناب آقای مهندس طاهری رتبه برتر اسکیس 93، جهت تعریف دوره ای آزمونهای جامع اسکیس دعوت به عمل آورد. به نظر بدیهی می نماید که دوره تعریف شده از نظر سطح کیفی در بالاترین سطح برگزار خواهد گردید.
  جلسات آزمون با طرح سوال، حل توسط دانش پژوهان، حل آن توسط استاد و کرکسیون مورد به مورد برگزار خواهد گردید. این مهم به صورت هر هفته پنجشنبه ها دنبال خواهد شد و در آن نحوه مواجهه با تعداد معقولی از سوالات مشابه کنکور سراسری پی گرفته می شود.
  هزینه هر جلسه آزمون برای شرکت کنندگان آزاد 40 هزار تومان و برای اعضای شبکه طراحی شهری(شرکت کنندگان در کنفرانس ها و کلاسهای این شبکه)، 30 هزار تومان می باشد.
  حضور در آزمون ها تنها با ثبت نام تا جمعه هفته قبل از برگزاری امکان پذیر است.
  برای ثبت نام با شبکه طراحی شهری تماس حاصل فرمایید.

  تلفن تماس: 88009406 -88338784


   

  بیشتر
 • کارگاه یک روزه حرفه ای آمادگی اسکیس برای کنکور دانشگاه آزاد

  آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 7 خرداد برگزار خواهد گردید. شبکه طراحی شهری برای آماده شدن هر چه بهتر مخاطبینش جهت مواجهه با این مهم، آزمون دانشگاه آزاد، کارگاهی یک روزه برای اسکیس پیشبینی نموده است.
  این دوره اسکیس حرفه ای در 8 ساعت، تحلیلی جامع از سوال های این بخش در 5 سال اخیر آزمون این دانشگاه بررسی موردی و مشابه سازی خواهد کرد.
  مدرس کارگاه مهندس وحدت، استاد برجسته و پرآوازه اسکیس کشور خواهد بود.
  این کارگاه در روز 29 اردیبهشت، روز سه شنبه با ظرفیت 15 نفر برگزار خواهد گردید. طبیعی است اولویت حضور با افرادیست که زودتر ثبت نام انجام داده باشند.
  هزینه ثبت نام در این کارگاه برای شرکت کنندگان آزاد، 100 هزار تومان و برای اعضای شبکه طراحی شهری(شرکت کنندگان در کنفرانس ها و کلاسهای این شبکه)، 90 هزار تومان است.
  برای ثبت نام تا 27 اردیبهشت ماه، با شبکه طراحی شهری تماس حاصل فرمایید یا از طریق سایت به ثبت نام اقدام کنید.

  تلفن تماس: 88009406

   

  بیشتر
 • باید و نباید ها در اسکیس طراحی شهری

  اسکیس طراحی شهری از سال 1386 تا کنون با ضرایب مختلف تاثیر زیادی بر پذیرفته شدن نهایی دانشجو داشته است. البته قبل از آن هم دانشگاههایی به صورت جدا گانه این موضوع را به صورت درون گروهی داشته اند اما از سال 1386 به صورت متمرکز مطرح و عملیاتی شد. اینکه این موضوع به صورت عادلانه اجرا و داوری می شود بحث این موضوع نیست؛ بحث اصلی پذیرفتن این شرایط موجود و راهکار برای مواجهه با این مساله و نهایتا موفقیت در این مهم می باشد.

  اسکیس طراحی شهری رقابتی است که شرایط آن از سالی به سال دیگر تغییر می کند. به بیانی دیگر این آزمون حالتی از یک مسابقه است. و مانند هر مسابقه و چالش گروهی آمادگی قبل از مسابقه و در روز و ساعت مسابقه دو عامل بسیار مهم در مشخص شدن نفرات برتر است. مزیت این مسابقه این است که در این چالش حالت حد نصابی و حذفی افراد وجود ندارد بلکه تعداد بسیار زیادی می توانند به عنوان نفرات برتر انتخاب شوند.

  لطفا جهت مطالعه متن کامل را دانلود کنید.

  دریافت متن کامل

  بیشتر
 • کلاس های اسکیس طراحی شهری

  formate kelasha

  این کلاس ها شامل دو دوره بیان تصویری تحلیلی طراحی شهری و کاگاه حل مسائل طراحی شهری می باشد که سعی دارد همه ی مفاهیم بیان تصویری و نیز حل مسائل گوناگون را به صورت شبکه ای و با بهره گیری از تجربه موفق مهندس وحدت و رتبه های برتر اسکیس طراحی شهری در سال های 93، 92 و 90 به صورت مفهومی و کارکردی آموزش دهد.

  در کنار این کلاس ها جزوه ها، آرشیو مطالب موثر در طراحی شهری ، فیلم، اسلاید و پروژه های موفق و نیز کارگاه های دانشجویی دانشگاه های متفاوت به همراه مشاوره هفتگی گام به گام توسط رتبه های برتر اخیر کمک بسیار سازنده ای در فهم دقیق اسکیس طراحی شهری و موفقیت در آن برای دانشجویان خواهد بود.

   

  بیشتر
 • دوره جدید اسکیس طراحی شهری

  کارگاه موضوعی: کانسپت و حل مساله اسکیس طراحی شهری
  دوره جدید کارگاه های طراحی شهری با هدف پاسخگویی به مخاطبانی که تا کنون نتوانسته اند از مزایای کلاس و رقابت با سایر دانشجویان بهره مند شوند و از طرفی برای بسیاری از دانشجویان که ضعف هایی در ارائه، ایده و حل سوال های خلاقانه دارند، برنامه ریزی شده است.
  قدرت مدرس در حل مسائل متفاوت و غیرقابل پیش بینی در طراحی شهری با بهره گیری از بیان تصویری بالا به صورت جدی تاثیر زیادی در بالابردن میزان موفقیت و نتیجه بهتر از درصد اسکیس خواهد بود.این دوره سعی دارد بن مایه های اصلی مواجهه با اسکیس برای رقابت بهتر با سایر دانشجویان را در روشی ابتکاری و به صورت حداکثر استفاده از زمان برنامه ریزی و اجرا نماید. تعدد ایده های خلاقانه طراحی به همراه حل سوالات گوناگون و با بهره مندی از بهترین ارائه های تصویری کمکی شایان به پیشرفت در مسیر آمادگی برای اسکیس و موفقیت در آن می نماید.


  Folder Download
  دریافت برنامه کلاس ها
   

  بیشتر
 • ایستگاه پایانی اسکیس طراحی شهری

  مرور کلی فرآیند وضعیت و موقعیت
  زمان، زمان جهت دهی به نقطه عطف زحمات و تلاش های متقاضیان اسکیس طراحی شهری است. مسلما هرکس به فراخور تلاش خود تا کنون به میزانی از پیشرفت دست یافته است، اما قطعا اسکیس باید در ایستگاه 3 ساعته کنکور واقعی و در نهایت اعلان نتایج شهریور ماه در بالاترین نقطه موفقیت توقف کند. مشخصا تعداد کثیری از داوطلبان تاکنون اطلاعات و آموخته های متفاوتی از اسکیس طراحی شهری را یاد گرفته اند، برای شمار زیادی از دانشجویان آتلیه مطلبوب تر بود که آزمون قبل از ماه مبارک رمضان برگزار شود.
  برطرف کردن نقاط ضعف اعم از بیان گرافیکی، شناخت مسائل، تحلیل هدفمند، فرآیند راهبردی، راهکارهای چند بخشی، سیاست های زمینه ای، استفاده از پرسپکتیو، حل سوال، زمان بندی، مدیریت شیت، ارائه گرافیک شیت و بسیاری از مسائل دیگر موضوعی است که به شدت بر ارائه نهایی تأثیر گزار خواهد بود.
  مسئله اصلی در ساختار بخشیدن به داده های ذهنی و مدیریت دهنی به نحوی است که بتواند بالاترین ارائه را داشته باشد. از این تعداد 144 سوال در قالب 5 جلسه به همراه آزمون های مرتبط در فرآیندی از جزء به کل برنامه ریزی شده است که امید می رود مجموع این راهکارها بتواند بالاترین بازخورد را به صورت فردی و خصوصی در بین مخاطبان داشته باشد.


  Folder Download
  دریافت برنامه کلاس ها
   

  بیشتر