• دفتر اول اسکیس طراحی شهری – ثبت نام در تهران، اصفهان و مشهد

   

  نظر به تغییر رویکرد سوالات کنکور در سال های گذشته، آتلیه طراحی شهری استاد وحدت و همکاران با همکاری شبکه طراحی شهری در دوره جدید خود با اعمال تغییرات بنیادین اقدام به تقسیم دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری به سه دستور کار که تحت عناوین دفاتر طراحی شهری نموده است. این دفاتر به گونه ای هوشمندانه انتخاب گردیده است تا حداکثر تطبیق با سرفصل های آموزشی داشته باشد و موفقیت 100% داوطلبان را تضمین نماید.

  نظر به ضعف عمومی دانشجویان درایده پردازی، تفکر طراحانه و ارائه سه بعدی تفکرات خود از یک سو و تمرکز اصلی آزمون اسکیس طراحی شهری بر شالوده بنیادین طراحانه، دفتر اول در دو بخش تحت عناوین «ماهیت فضایی و ایده پردازی» در بخش اول و در بخش دوم «اسناد طراحی و بیان تصویری» مطرح می گردد.

  در دفتر دوم که تحت عنوان «استودیو طراحی شهری» نام گذاری شده است به حل مسائل طراحی شهری در قالب کارگاه های موضوعی به گونه ای که کلیه حوزه های مداخله طراحی شهری پوشش داده شود ترتیب داده شده است. حضور در دفتر اول و دوم متضمن موفقیت دانشجویان در آزمون مرحله دوم کارشناسی ارشد می باشد.

  در دستور کار سوم که تحت عنوان «کمپ ایستگاه پایانی اسکیس طراحی شهری» مطرح می گردد. به جمع بندی کلیه مطالب ذکر شده و شبیه سازی آزمون کارشناسی ارشد در قالب 100 سوال شبیه سازی شده پرداخته می شود.

  بی شک حضور در این سه دوره به همراه پشتکار شخصی می تواند متضمن موفقیت داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد باشد.

  توضیحات دفتر اول:

  دفتر اول در قالب در دو کارگاه زیر برگزار خواهد شد.

  کارگاه اسناد طراحی و بیان تصویری

  کارگاه ماهیت فضایی و ایده پردازی

  این دو کارگاه وابسته، استخوانبندی اساسی تفکر طراحانه جهت ایده پردازی و رهیافت به نبوغ در خلق راهکارهای ابداعی در طرح های شهری می باشد.

  در این دستورکار، دانشجو در پایان به تسلطی بی مانند از طراحی و کانسپت سازی در تمام موضوعات شهری دست می یابد که نه تنها شاکله موفقیت در آزمون اسکیس شکل می بخشد که تاثیر شگرفی در برخورد با پروژه های حرفه ای طراحی شهری خواهد داشت.

  تکنیک های آموزشی:

  • تکنیک انتقال ذهن به خط در ارائه اسناد
  • تکنیک تصورسازی با قالب های پرسپکیتو
  • تکنیک راندو و ارائه اسناد با روان نویس و ماژیک
  • تکنیک خلق ایده با کانسپت Component-Relation
  • تکنیک ایده پردازی با ماهیت های فضایی
  • تکنیک ساختار طراحانه خلاق با استفاده از Design-Extension
  • تکنیک طوفان ذهنی در رسیدن به ایده های طراحی شهری

  موضوعات کارگاه:

  • طراحی بیش از 200 نمونه فضای متفاوت در شهر
  • طراحی ساختار های شهری
  • طراحی بافت ها و مجموعه های شهری

   


  بیشتر