رویکرد طراحانه در اسکیس طراحی شهری

مفهوم اسکیس در طراحی شهری در سال های اخیر به خوبی توانسته رویکرد طراحانه خود را کسب نماید.

مفهوم اسکیس در طراحی شهری در سال های اخیر به خوبی توانسته رویکرد طراحانه خود را کسب نماید. جایی که بیشتر سمت و سوی سوال به سمت درک مناسب از طراحی در طراحی شهری و بیان ایده های شهرسازی جهت پیدا کرده است. کلی گویی و پرداخت به مفاهیم عام به شدت در حال رنگ باختن می باشد و این موضوع برای دانشجویانی که تمرکز خود را بر مقوله طراحی می گذارند فضای باز و امیدوار کننده ارائه کرده است. از این رو پیشنهاد می گردد دانشجویانی که قصد تمرین امادگی اسکیس طراحی شهری را دارند به مفاهیم زیر توجه ویژه ای داشته باشند.

 

 

 

در وهله اول باید این موضوع مشخص گردد که آمادگی برای اسکیس طراحی شهری یک روحیه عملی (Practical) را مطالبه می کند که این مهم زیرساخت ها و امکانات خاص خود را نیازمند می باشد. از این رو باید در ابتدا دانشجو توانایی انتقال تصورات ذهنی به اسناد شهرسازی را به نحو مناسبی ( یا به بهترین نحو) داشته باشد. نحوه تبدیل و بیان انگاره های ذهنی اولیه باید در سریع ترین زمان ممکن تبدیل به خطوط با مفهوم و کانسپتی گردد به نحوی که بتواند خود را به خوبی در معرض قضاوت قرار دهد. مفاهیم نوشتاری کم کم رنگ می بازد و همه بیان، تحت لوای ترسیمات در ابعاد متفاوت هنر نمایی می کند.

در این میان قویا تاکید می گردد که دانش ترسیمی خود را در همه اسناد تقویت نمایید. لذا اولین مهارتی که دانشجو باید کسب نماید مهارت ترسیم ذهنی خطوط  و بیان شهرسازانه آن می باشد.سعی کنید به مرزی از توانایی برسید که بتوانید با ذهنتان خط بکشید. از طرف دیگر فراموش نکنید که این موضوع با کپی برداری یا ترسیم از روی دیگر موضوعات طراحی فرق می کند. مهارت باید به حدی رسیده باشد که ترسیم شما تولید فضا نماید، در فضا حرکت نماید و ابعاد فضا را تجربه نماید.

بحث دوم: هر جا که صحبت از رقابت در عرصه طراحی می گردد ایده پردازی همواره نقطه عطف همه رشته های مرتبط می باشد. ایده پردازی برای پاسخدهی به تنوع سوالات از کجا باید نشات بگیرد. ایده پردازی مقوله ای است که از بنیان های فکری و جوهره های طراحی نشات می گیرد. توسل به آموخته های دانشگاهی متناسب با کارگاه های طراحی در رشته های شهرسازی و معماری هم نمی تواند اتکای مناسبی برای این مهم باشد. تجربه های طراحی حرفه ای و آموزشی در پروژه های حرفه ای نیز می تواند در این راستا کمک نماید.

اما مساله بسیار اساسی رهیافت به ایده های طراحانه از طریق ماهیت های طراحی هر فضا می باشد. کنکاش در کتاب های ریشه ای خلق فضا و نیز تمرکز بر روش های کسب ایده های عام و خاص، موضوعی و موضعی در منابع و پروژه ها و کارگاه های حرفه ای طراحی کمک بسیار زیادی می کند. برای تک تک فضاهای شهری ایده های مناسب داشته باشید. خلق ایده از ایده های ساده به سمت تکامل به ایده های قوی تر و پخته تر وزنه بسیار مناسبی در رقابت با دگیر داوطلبان می باشد. ایده های نوآورانه باید به خوبی بتوانند با تحلیل های شهری و نیز کاربست های عملیاتی رابطه برقرار نمایند. ایده ها از ماهیت های فضایی نشات گرفت هو در ترکیب با زمینه و موضوعات طراحی به ساختار اصلی طرح شما تبدیل می شود.

بحث آخر: رویکرد طراحانه باید به خوبی بین اجزای متفاوت تحلیل، ایده و طرح رابطه برقرار نماید. اینکه از چه مدل فرآیند استفاده می شود مساله مهمی نیست. اینکه رابطه مندی ایده های شما در بخش های متفاوت چگونه است مساله بسیار حساسی است. هر بخش از این سه قسمت باید طراحانه باشد. تحلیل طراحانه، ایده طراحانه و طرح طراحانه. منظور از تحلیل طراحانه این که این الگوهای تحلیلی کدام مساله را پاسخ می دهد. مساله شناسی شما عام است یا بسیار موشکافانه و حساس است.

الزام به اولویت بندی تحلیل ها چگونه است. چرا از این تحلیل استفاده شده است.از دیگر سوی، در طیف آخر، طرح شما چقدر طراحانه می باشد. جوهره های نوآوری، راه حل بهینه و پیوند با ایده های عام و خاص در آن لحاظ شده است؟ راه حل مساله شما می تواند به عنوان یک طرح نوآورانه و کارکردی عملیاتی گردد؟ از چه مدارکی برای بیان طرح استفاده شده است. آیا سند استفاده شده و مفهوم طراحی مد نظر و از آن مهم تر ایده اصلی شما در یک رابطه منطقی قرار می گیرند. زنجیره رویکرد طراحانه باید در همه گام های فرآیندی به خوبی ملموس  و محسوس باشد تا بتواند زمینه رقابت پذیری جدی را برای شما فراهم اورد.

موخره: سه بحث مهم در رویکرد طراحانه به اسکیس طراحی شهری در این نوشتار بیان گردید. تاکید بر تمرین هایی که بتواند بیان بسیار مناسبی از اسناد طراحی شهری را ارائه دهد. این تمرین ها باید سازنده باشند. یعنی قدرت تکامل ذهنی دانشجو در اسکیس را داشته باشند. در بحث دوم ایده های طراحی به عنوان سلاح ویژه در رقابت طراحی بیان گردید. ایده پردازی در طراحی شهری می تواند به یک موضوع اکتسابی تبدیل گردد منوط بر اینکه ماهیت فضاهای متفاوت در شهر را به خوبی درک نماییم و به واسطه آن زمینه خلق فضا و نهایتا مکان را ایجاد نماییم. موضوع آخر اینکه رویکرد طراحی در سه گام اساسی طراحی باید نمود واقعی داشته باشد. در این صورت زنجیره نوآوری و خلاقیت و نگاه متفاوت و نیز هوشمندانه در پاسخگویی به سوالات متفاوت به خوبی برای مصحح آشکار می گردد و جدای از نوع سوال دانشجو می تواند قدرت طراحانه خود را در بخش های متفاوت ارائه نماید.

با امید به اینکه این نوشتار مفید فایده واقع شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *