اسامی پذیرفته شدگان شبکه طراحی شهری در سال 1396

دانشگاه تهران

الهه مقتدایی
ساناز لباف
آذین رمضانی
حسین شیرمحمدی
ماهان ببری
فریناز ریخته گران
زینب سبکار
علی چایچی
ساره تبریزچی
رضا پاکزاد

دانشگاه شهید بهشتی

صادق (آیلار) قشلاقی
حسام حسینی
مرجان علی خان زاده
مهسا اسماعیلی
الهام رحمتی

دانشگاه علم و صنعت ایران

پیام کریم نژاد
اسما عباسی
شیوا شیخ فرشی
فرانک پور امین
علی تیله کوهی
فاطمه ثابت

دانشگاه تربیت مدرس

میلاد شریفی

 

دانشگاه هنر تهران

 

مینا اسدی
رضا عاشوری
هانیه خداوردی

دانشگاه شهید رجایی

نوید اسعدی
محمد حسین علی
داوود عین اللهی
فهیمه رضایی
سعید زلفی

این لیست فقط شامل اسامی دانشجویانی است که در دانشگاه های شهر تهران پذیرفته شده اند.